ภาวะเศรษฐกิจและปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันทำให้คนส่วนใหญ่เกิดความเครียดจึงหันมาเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น การใช้ธรรมชาติบำบัดเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายและผ่อนคลายความตึงเครียดเป็นวิธีหนึ่งที่หลายคนเลือกใช้แทนการบำบัดด้วยยารักษาโรค ธุรกิจและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพจึงได้รับความสนใจตามไปด้วย โดยเฉพาะ สปา ธุรกิจบริการด้านสุขภาพซึ่งมีแนวโน้มของการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะย่านธุรกิจเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ผู้ประกอบการต่างตอบรับกระแสนิยมธรรมชาติ Spa in chiangmai พัฒนาธุรกิจสปาเพื่อดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการ

การนวดแผนไทยได้รับความนิยมและเผยแพร่ไปทั่วโลก เนื่องจากความตื่นตัวในเรื่องการรักษาโดยวิธีธรรมชาติบำบัด คนไทยเองก็มีทัศนคติที่ดีต่อการนวดไทยและต้องการใช้บริการนวดมากขึ้น

ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกใช้บริการสปา ได้แก่ คุณภาพของทรีตเมนต์ ความสะอาด และบรรยากาศของสถานที่ ผู้บริโภคยังนิยมพนักงานที่มีบุคลิกภาพดี สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล และมีความสามารถในการอธิบาย ทรีตเมนต์และการบำบัดได้ โดยผู้บริโภคที่เคยมีประสบการณ์การทำสปามาก่อนมักให้ความสำคัญกับการให้การดูแลแบบเฉพาะเจาะจง จากการสำรวจความคิดเห็นพบว่า กว่า 80% ของกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน มีแนวโน้มจะกลับไปใช้บริการอีกภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากนี้ ในส่วนของกลุ่มลูกค้า ในอนาคตจำนวน 38% มีแนวโน้มเป็นอย่าง มากที่จะไปใช้บริการสปาภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากนี้ โดยกลุ่มลูกค้าคาดหวังว่าในอนาคตจะได้รับบริการด้าน Spa in chiangmai หรืออาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นใน สถานที่ให้บริการสปา

Spa in chiangmai

สำหรับคนที่เหนื่อยอ่อนล้า อยากพักสายตาและร่างกายจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่รุมเร้า สปา เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีร้านสปาทั้งในโรงแรมและห้างหรู รวมทั้งตามตรอกซอกซอยให้ได้เลือกใช้บริการกันตามรสนิยมและกำลังทรัพย์

Spa in chiangmai มีเสน่ห์ของสมุนไพรไทยต่างๆ ที่นำมาช่วยบำบัด จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่การนวดแผนโบราณของไทยนั้น ได้รับความนิยมไม่เพียงแค่ในกลุ่มของคนไทยอย่างเดียว แต่ศาสตร์นี้ยังโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศ

นอกจากนี้ สื่ออินเตอร์เน็ตและการบอกต่อแบบปากต่อปาก เป็น 2 ช่องทางสำคัญในการค้นหาข้อมูลสปาสำหรับกลุ่มลูกค้าในอนาคต แต่ในส่วนของกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน นอกจากอินเตอร์เน็ตและการบอกต่อ ยังนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์และนิตยสารในการค้นหาข้อมูลสปาอีกด้วย