ขายฝาก คือ สัญญาขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายซึ่งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินตกไปยังคนซื้อโดยคนซื้อตกลงในขณะลงนามว่าคนขายมีสิทธิไถ่ถอนคืนทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในกำหนดเวลาเท่าไรแม้กระนั้นจำต้องไม่เกินในตอนที่กฎหมายกำหนดไว้อาทิเช่น ขายฝากที่ดิน โดยมีข้อตกลงว่าหากคนขายต้องการซื้อคืนคนซื้อจะยอมขายคืนแบบนี้นับได้ว่าเป็นข้อตกลงให้ไถ่คืนได้ แต่ว่าหากคุณยังมีทรัพย์สินชิ้นสำคัญที่เรียกว่า “อสังหาริมทรัพย์” ซึ่งในยามปกติสามารถสร้างรายได้ให้กับพวกเราในรูปของการให้เช่าเพื่อเก็บค่าใช้จ่ายในการเช่า, หรือขายเวลาที่อสังหาริมทรัพย์ปรับตัวขึ้น แต่ว่าในครั้งนี้เราสามารถนำ “อสังหาริมทรัพย์” ที่เรามีมาใช้สำหรับในการหาแหล่งเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยไม่ต้องถูกตรวจสอบสินเชื่ออย่างหนัก ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ขายฝากที่ดิน ค่าธรรมเนียม แค่เพียงนำอสังหาริมทรัพย์ที่มีไปขายฝากให้กับนักลงทุน หรือที่เรียกกันว่า “คนรับซื้อฝาก” เมื่อก่อนจะหารายได้ระยะสั้นด้วยวิธีการแบบนี้เราจำเป็นต้องรู้ที่มาที่ไปให้แน่ชัดก่อนที่จะทำการตัดสินใจ

การขายฝาก เป็นการซื้อขายอีกรูปแบบหนึ่งที่คนขายสามารถซื้อทรัพย์นั้นกลับมาได้ มีลักษณะคล้ายๆ กับการจำนอง อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ซึ่งการขายฝาก ส่วนมากจะใช้ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนใหญ่ ขายฝากที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง ลักษณะง่ายๆ ของการขายฝาก เราขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับนายหน้าโดยทำผ่านสำนักงานของภาครัฐ และมีการทำสัญญาตกลง รวมกัน อย่างเช่น ขายฝากที่ดิน จะต้องไปทำที่สำนักที่ดิน โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ มีความปลอดภัยกว่าการขายแบบทั่วไป และการขายฝาก เมื่อเราขายให้นายทุน เราก็สามารถไถ่ถอนคืนกลับมาเป็นของเราในจำนวนเงินและดอกเบี้ยที่เราตกลงกันเอาไว้

หรือจะเรียกการ ขายฝากที่ดิน ว่าเป็นสัญญาเงินกู้ ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน คอนโด โดยคนขายฝากจะนำหลักประกันนี้ไปใช้ในการกู้ยืมเงิน กับคนซื้อ โดยมีระยะเวลาในการชำระหนี้ ที่กำหนดเอาไว้ และมีค่าดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันเอาไว้ และที่สำคัญการทำสัญญาก็จะไปทำที่สำนักงานที่ดิน กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแล เป็นการกู้ยืมที่ถูกต้องด้วยกฎหมาย ปลอดภัย