ปัญหาเรื่องการเงินสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยในบางครั้งอาจเข้ามาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัว ดังนั้นการหาเงินก้อนด่วนให้ทันใช้จึงไม่ใช่เรื่อง่าย แต่หากใครเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ รู้หรือไม่ว่า สามารถนำไปยื่นขอ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ เพื่อรับเงินก้อนได้ทันทีอีกด้วย

รับจํานําทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ หรือ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์แลกเงิน คือ สินเชื่อที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยการใช้เล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เป็นหลักประกันการชำระหนี้ หรือกล่าวแบบง่ายได้ว่า สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ เป็นการกู้ยืมเงินโดยใช้สมุดคู่มือทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ เป็นหลักประกันแทนการส่งมอบรถ ผู้กู้ต้องส่งมอบทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ให้กับบริษัท โดยจะยังไม่มีการโอนเล่มทะเบียน ซึ่งการคำนวณดอกเบี้ย เพื่อหักชำระหนี้จะเป็นแบบลดต้นลดดอก เมื่อลูกค้าชำระค่างวดสินเชื่อครบตามสัญญาแล้ว ก็สามารถปิดบัญชีและรับเล่มทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ กลับไปได้เลย

การขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ จำเป็นต้องใช้ผู้ค้ำประกันหรือไม่
การสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์จำเป็นต้องมีคนค้ำประกันหรือไม่ คำตอบคือ ไม่จำเป็นต้องมี เพราะการจำนำมอไซค์เป็นสิ่งที่ใช้สำหรับการค้ำประกันไปในตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งหากผู้กู้มีการผิดสัญญา บริษัทสินเชื่อก็สามารถนำรถที่มาใช้ในการจำนำไปขายทอดตลาดได้

ขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
สำหรับคนที่ต้องการอยากใช้เงินด่วน ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร เป็นส่วนที่ต้องเตรียมให้พร้อม โดยมีเอกสารสำคัญดังนี้ คือ เอกสารส่วนตัว บัตรประชาชน เล่มทะเบียนบ้าน เอกสารกรรมสิทธิ์ในรถ และเอกสารแสดงรายได้ ซึ่งหากในกรณีเป็นพนักงานประจำ ต้องมี Statement หนังสือรับรองเงินเดือน บัตรพนักงาน แต่หากในกรณีอาชีพอิสระ ต้องมีใบจดทะเบียนการค้า หรือ Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน เป็นต้น

Comments are closed.

Post Navigation